Home

STEM logo

Het STEM-project bij Provinciaal Onderwijs Vlaanderen baseert zich op het STEM-actieplan 2012-2020 van het Vlaams parlement.  

STEM-opleidingen (exact-wetenschappelijke, wiskundige, ingenieurs- en technische opleidingen...) en -beroepen zijn van onschatbaar belang. Om voor de vele uitdagingen in onze maatschappij oplossingen te vinden rekenen we op wetenschap, techniek en innovatie. 

Er studeren minder leerlingen aan voor technische en wetenschappelijke dan de Vlaamse arbeidsmarkt nodig heeft. Er is echter een tekort aan STEM-afgestudeerden: 1 op 3 vacatures gaat over een STEM-beroep.  

Vlaanderen is een kennisregio, kennis is onze troef en een belangrijke grondstof. Als we een topregio willen blijven moeten we volop investeren in STEM toptalent. Alleen met voldoende STEM-talent zijn we klaar voor de toekomst. 

Met het STEM-project bij Provinciaal Onderwijs Vlaanderen proberen we zoveel als mogelijk jongeren (met bijzondere aandacht voor meisjes en kansengroepen) te laten starten in een STEM-richting (met de focus op TSO en BSO) en ze er te laten uitstromen.  

Dit doen we door: 

 • de maatschappelijke relevantie aan te tonen van STEM-opleidingen (want onbekend is onbemind). We denken bijvoorbeeld aan: 
  • de nieuwe technieken in land- en tuinbouw die mee zorgen voor het eten op ons bord;
  • de moderne apparatuur die elke dag levens redt in ziekenhuizen;
  • het bouwen van energiezuinige woningen;
  • het bedenken en onderhouden van gesofisticeerde auto's zodat we veilig op de weg kunnen rijden;
  • ... 
 • vrouwelijke STEM-rolmodellen te zoeken en te laten getuigen (verdeeld over de domeinen ecologie, zorg, energie, transport, informatietechnologie, duurzaamheid,...); 
 • door bijscholing via lerende netwerken van leerkrachten die STEM-onderwijzen
 • het verspreiden van goede praktijkvoorbeelden, bottom-up initiatieven en STEM-projecten; 
 • het dichter bij elkaar brengen van het onderwijs en de bedrijfswereld.  
 • ... 

We volgen van dichtbij een aantal STEM-initiatieven zoals: 

 • de STEM-projecten bij het flankerend onderwijsbeleid van de Vlaamse provincies;
 • STEM-bedrijventraject@RTC (RTC’s linken bedrijven en scholen aan elkaar); 
 • Vlaams Lerend Netwerk STEM SO (een vorm van permanente bijscholing via kennisuitwisseling tussen peers); 
 • STEM-Academie Netwerk – Technopolis (buitenschoolse STEM-activiteiten in Vlaanderen);
 • VLOR werkgroep STEM (Reflectie-instrument STEM).
 • PWO-project Actief leren in STEM-onderwijs voor 10 tot 14 -jarigen (ucll.be)

We volgen vanop afstand andere STEM-initiatieven zoals:

We gaan voor de doelen die worden beschreven in het STEM-actieplan.   

De STEM-monitor (die de instroom, de doorstroom en de uitstroom van leerlingen in STEM-gerelateerde richtingen meet) zal ons in 2020 kunnen vertellen of we geslaagd zijn in onze opdracht.  

Kiezen voor STEM moet  een positieve keuze worden. Jongens en meisjes met een passie voor techniek en wetenschap moeten durven kiezen voor kwalitatieve STEM-opleidingen of activiteiten.